سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از گروه ادبیات فارسی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید. 
گروه ادبیات فارسی

دفعات مشاهده: 1501 بار | دفعات چاپ: 272 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از گروه زبان عربی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
​در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید. 
گروه زبان عربی

دفعات مشاهده: 1393 بار | دفعات چاپ: 209 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از گروه زبان های خارجی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 

​در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید.
گروه زبان های خارجی


دفعات مشاهده: 1384 بار | دفعات چاپ: 220 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از دفتر مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید. 
دفتر مرکز آموزش زبان

دفعات مشاهده: 1387 بار | دفعات چاپ: 230 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر