سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از گروه ادبیات فارسی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید. 
گروه ادبیات فارسی

دفعات مشاهده: 1791 بار | دفعات چاپ: 319 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از گروه زبان عربی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
​در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید. 
گروه زبان عربی

دفعات مشاهده: 1649 بار | دفعات چاپ: 238 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از گروه زبان های خارجی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 

​در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید.
گروه زبان های خارجی


دفعات مشاهده: 1644 بار | دفعات چاپ: 255 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از دفتر مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید. 
دفتر مرکز آموزش زبان

دفعات مشاهده: 1654 بار | دفعات چاپ: 266 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر