ساختار مدیریتی مرکز آموزش زبان

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 

:: ریاست مرکز ::

دکتر مسعود فکری

:: مدیر بخش زبان عربی ::

دکتر محمدامین تقوی

:: مدیر بخش زبان انگلیسی ::

دکتر محمدامین مذهب

:: معاون منابع آموزشی ::

دکتر حامد آرضایی

:: معاون سنجش و ارزیابی ::

آقای مصطفی شهیدی تبار

:: شورای آموزشی ::

مرکز از نظر ساختاری زیر نظر ریاست دانشگاه فعالیت می‌نماید اما خدمات آموزشی آن مانند سایر دانشکده‌ها تابع مقررات و سیاست‌های معاونت آموزشی است و در همین راستا در تعامل با سایر بخش‌های دانشگاه اعم از معاونت‌ها و دانشکده‌ها خواهد بود. مرکز در بدو تاسیس دارای دو گروه آموزشی زبان عربی ، زبان خارجی و دو معاونت منابع آموزشی  و سنجش و ارزیابی که به ترتیب در دو حوزه پژوهشی و آموزشی فعالیت می‌نمایند، می‌باشد. مرکز در حال حاضر عهده‌دار فعالیت‌های مربوط به آموزش زبان فارسی در دانشگاه نیز می‌باشد. 
پیش‌بینی می‌شود مرکز در دراز‌مدت و بر اساس ارزیابی‌های تقاضا محور، توان راه‌اندازی سه گروه آموزش زبان فرانسه، اسپانیولی و آلمانی را نیز داشته باشد. همچنین مرکز دارای یک شورای علمی است که اعضاء آن علاوه بر رئیس مرکز ، مدیران هر یک از گروه‌ها و نماینده معاونت آموزشی دانشگاه خواهند بود.

دفعات مشاهده: 1256 بار | دفعات چاپ: 216 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر