زبان انگلیسی 7 (آمادگی تافل)

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
معرفی دوره:

منابع:

ارزیابی:

​فایل های مرتبط با دوره

دفعات مشاهده: 2153 بار | دفعات چاپ: 394 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

زبان انگلیسی پیش نیاز

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
معرفی دوره:

منابع:

ارزیابی:

فایل های مرتبط با دوره

دفعات مشاهده: 2195 بار | دفعات چاپ: 307 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

زبان انگلیسی 1

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
معرفی دوره:

منابع:

ارزیابی:

فایل های مرتبط با دوره

دفعات مشاهده: 2126 بار | دفعات چاپ: 309 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

زبان انگلیسی 2

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
معرفی دوره:

منابع:

ارزیابی:

فایل های مرتبط با دوره

دفعات مشاهده: 2069 بار | دفعات چاپ: 293 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

زبان انگلیسی 3

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
معرفی دوره:

منابع:

ارزیابی:

فایل های مرتبط با دوره

دفعات مشاهده: 2073 بار | دفعات چاپ: 300 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر