برنامه درسی رشته های دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

*** رشته فلسفه و کلام اسلامی ***
 
برنامه حاضر در کنار درس های عمومی، زبان عربی و انگلیسی و معارف اسلامی، دارای ۴۴ عنوان درس کارشناسی و ۱۳ عنوان درس کارشناسی ارشد است. دروس کارشناسی متشکل از ۳۹ عنوان درس الزامی و ۵ عنوان درس اختیاری است. در دوره کارشناسی ارشد نیز در کنار ۱۳ عنوان درس، ۴ واحد به پایان نامه اختصاص داده شده است. بر این اساس دروس اختصاصی در دوره کارشناسی ۸۸ واحد، دروس کارشناسی ارشد همراه با پایان نامه ۳۰ واحد و مجموع دروس اختصاصی در دوره کارشناسی ارشد پیوسته ۱۱۸ واحد می باشد. در زیر جدول دروس مشاهده می شود.
جهت مشاهده واحدهای رشته فلسفه و کلام اسلامی کلیک کنید.

 
 
 
*** رشته علوم قرآن و حدیث ***
 
تعداد واحدهای رشته علوم قرآن و حدیث در دوره کارشناسی ارشد پیوسته ۲۴۲ واحد است که شامل واحدهای عمومی، تخصصی، ادبیات عرب، زبان انگلیسی و... می باشد.
برای مشاهده تفصیلی واحدهای رشته علوم قرآن و حدیث کلیک کنید.
 

 
*** رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی ***
 
تعداد واحدهای رشته فقه و مبانی حقوق در کارشناسی ارشد پیوسته ۲۴۴ واحد است که شامل واحدهای عمومی، تخصصی، ادبیات عرب، زبان انگلیسی و ... می‌باشد. برای مشاهده تفصیلی این واحدها روی واحدهای فقه و مبانی حقوق کلیک کنید.
همچنین این واحدها به صورت مرسوم در ۱۴ ترم ارائه می‌شوند که ۱۰ ترم مربوط به دوره کارشناسی و ۴ ترم مربوط به دوره کارشناسی ارشد می‌باشد. برای مشاهده ترم بندی مرسوم اینجا کلیک کنید.

 

دفعات مشاهده: 4238 بار | دفعات چاپ: 163 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر