معرفی هسته های پژوهشی دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۸ | 
در حال حاضر، سه هسته پژوهشی فعال در معاونت پژوهشی دانشکده به تصویب رسیده و مشغول به فعالیت می باشند:

۱- هسته پژوهشی «فقه محیط زیست»
سرپرست: حجه السلام والمسلمین آقای دکتر سیدعلی حسینی
دبیر هسته: مهدی عرفانیان

۲- هسته پژوهشی «اجتهاد سیستمی»
سرپرست: حجه السلام والمسلمین آقای دهقانی فیروزآبادی
دبیر: محمد زارعی

۳- هسته پژوهشی «انسان پژوهی دینی»
سرپرست: آقای دکتر مهدی سپهری

دانشجویانی که علاقه مند به تشکیل هسته های پژوهشی دانشجو محور می باشند، طرحنامه زمینه پژوهشی مد نظر خود را با تایید استاد راهنمای هسته به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل نمایند. برای دریافت آیین نامه هسته های دانشجویی پژوهشی محور کلیک کنید.