معاون پژوهشی دانشکده


آقای دکتر مهدی ایزدی
معاون پژوهشی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

 
پژوهش و تحقیق، کوششی برای یافتن برترین راهکارها در جهت حل چالش‌ها و مشکلات موجود، و راهی برای توسعه مرزهای دانش و گشودن افق‌های تازه برای آیندگان است. معاونت پژوهشی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد بر اساس اسناد بالادستی دانشگاه در زمینه تولید علوم انسانی اسلامی، به عنوان نهاد هادی و حامی فعالیت‌های علمی دانشکده، با تدوین و اجرای برنامه‌های متنوع پژوهشی متناسب با نیازهای علمی دانشجویان در هر سه رشته، انتشار آثار علمی گوناگون به صورت کتاب و مقاله، تشکیل هستههای دانشجویی پژوهش محور، تصویب طرح‌های پژوهشی، برگزاری کارگاه‌ها، دوره‌ها و جلسات علمی با ارائه اساتید متخصص و... در تلاش است بستری مناسب را برای کسب ابزارهای لازم در جهت اعتلای علمی فراهم نموده و گام مؤثری در راستای تقویت بنیه علمی دانشجویان بردارد. کسب سالانه رتبه‌های برتر در جشنواره‌های مختلف علمی و پژوهشی نظیر فارابی، پایان نامه‌ها و رساله‌های برتر کشور و المپیادهای علمی، گواه پویایی علمی و ثمربخش بودن فعالیت‌های پژوهشی صورت گرفته در عرصه‌های مختلف است. علاوه بر آثار علمی ارزشمند فراوانی که از اساتید و دانشجویان دانشکده در مراکز مختلف علمی منتشر می‌شود، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دارای دو نشریه علمی معتبر با عنوان «مطالعات قرآن و حدیث»، «فلسفه دین» و یک نشریه در حال کسب امتیاز با عنوان «پژوهشنامه میان رشته‌ای فقهی» بوده که همه ساله با انتشار مقالات اسلامی با رویکرد حل مشکلات روز جامعه و همچنین تبیین مبانی و مبادی علوم اسلامی، نقش مهمی در مسیر تولید علوم انسانی اسلامی ایفا می‌نماید.
مسئولیت معاونت پژوهشی دانشکده را آقای دکتر مهدی ایزدی (استاد گروه علوم قرآن و حدیث) عهده دار می‌باشند.

بخشی از سوابق علمی و اجرایی ایشان:

سوابق اجرایی:
عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث (۱۳۹۸-۱۳۹۴)
سردبیر نشریه علمی مطالعات قرآن و حدیث

 

 
بخشی از آثار علمی ایشان:
 
۱- معرفت گرایی به مثابه رویکرد مبنایی تربیت اخلاقی از دیدگاه امام سجادعلیه السلام ، تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،  شماره: ،  ، صص -.
۲- تحلیل و نقد یکی از فقرات نسخه رایج عاشورا ، کتاب قیم ،  شماره: ،  ، صص -.
۳- ملاکهای نفد حدیث از منظر استاد علی اکبر غفاری ، پژوهش دینی ،  شماره: ۱۲، زمستان ۱۳۸۴، صص -.
۴-  اصول فهم متن حدیث و نقد آن در بحار الانوار ، فقه و مبانی حقوق اسلامی(مقالات و بررسیها سابق) ،  شماره: ۷۹،  ۱۳۸۵، صص -.
۵- تاملاتی در میزان کرایی روش تفسیر قرآن به قرآن ، فقه و مبانی حقوق اسلامی(مقالات و بررسیها سابق) ،  شماره: ۸۴،  ۱۳۸۶، صص -.
۶- سبک تفسیری ابو الفتوح رازی و جایگاه حدیث در آن ، پژوهشنامه قرآن و حدیث ،  شماره: ۲، تابستان ۱۳۸۶، صص -.
۷- نقد و فهم روایات تحریف در الکافی ، پژوهش دینی ،  شماره: ۱۷، پاییز ۱۳۸۷، صص -.
۸- نام شناسی نامهای فردی دز علم رجال ، تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،  شماره: ۲،  ۱۳۸۸، صص -.
۹- نام شناسی نامهای فردی علم رجال ، تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،  شماره: ۲،  ۱۳۸۸، صص -.
۱۰- نقد سند از منظر علامه مجلسی با تکیه بر مرآه العقول ، فقه و مبانی حقوق اسلامی(مقالات و بررسیها سابق) ،  شماره: ۱،  ۱۳۸۹، صص -.
۱۱- مقایسه ملاکهای گزینش روایات صحیح بخاری و الکافی ، مطالعات قرآن و حدیث ،  شماره: ۴، پاییز ۱۳۹۰، صص ۵-۴۰.
۱۲- حکومت و عدالت اجتماعی از منظر احادیث نبوی ، فصلنامه پیام نور در حوزه علوم انسانی ،  شماره: ،  ۱۳۹۰، صص ۱۱۳-۱۳۰.
۱۳- ملاکهای نقد متن حدیث بر اساس منابع روایی فریقین ، مطالعات قرآن و حدیث ،  شماره: ۸، بهار ۱۳۹۰، صص ۵-۲۶.
۱۴- بازشناسی شخصیت رجالی خیثمه بن عبد الرحمن جعفی ، کتاب قیم ،  شماره: ۱،  ۱۳۹۰، صص -.
۱۵- ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ، دانش سیاسی ،  شماره: ۱۳، بهار ۱۳۹۰، صص -.
۱۶- سیاق و سباق در مکتب تفسیری علامه طباطبایی ، مطالعات قرآن و حدیث ،  شماره: ۱۰، بهار ۱۳۹۱، صص ۵-۳۳.
۱۷- بررسی افزوده های تفسیری برخی از آیات سوره کهف و مریم در ترجمه های معاصر ، مشکوه ،  شماره: ۱۱۶، پاییز ۱۳۹۱، صص ۱۲-۳۳.
۱۸- پی جویی خانوادهو کارکرد های تربیتی آن در آموزه های امام سجادد علیه السلام با تاکید بر شیوه های انحراف زدایی و فضیلت افزایی ، مطالعات قرآن و حدیث ،  شماره: ۱۱، پاییز ۱۳۹۱، صص ۴۵-۸۶.
۱۹- روش شناسی زرکشی در البرهان و مقایسه آن با روش سیوطی در الاتقان، مطالعات قرآن و حدیث ،  شماره: ۶، پاییز ۱۳۹۱، صص ۷۱-۹۷.
۲۰- نقد و فهم حدیث از منظر شیخ بهایی ، تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،  شماره: ۱۸، زمستان ۱۳۹۱، صص ۲۳-۵۶.
۲۱- اصول اربعمائه، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۴ شماره ۲
۲۲- مقایسه کتاب حضرت علی (ع) و صحیفه آن حضرت در جوامع روایی فریقین، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ،پاییز ۱۳۸۱، شماره  ۱۵ (مقاله برتر دانشکده الهیات در سال تحصیلی ۸۲-۸۱)
۲۳- ثابت بن عجلان،دانشنامه جهان اسلام جلد ۹
۲۴- طرح پژوهشی تمارین کتاب جامع الدروس العربیه (مصطفی غلایینی)  نحو (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶) ،دانشگاه امام صادق (ع)   دی ۱۳۷۴ (به سفارش مرکز تحقیقات دانشگاه)
۲۵- درسنامه: «تاریخ حدیث» ،به سفارش مرکز تحقیقات دانشگاه (از این درسنامه در دروس تاریخ حدیث مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده می‌شود.)
۲۶- بحث فی الأصول اربعمائه (به زبان عربی) ،آفاق الحضاره الاسلامیه، شهریور ۱۳۷۸(این مجله از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر می شود .)
۲۷- سبک تفسیری ابوالفتوح رازی و جایگاه حدیث در آن ،علمی - پژوهشی، پژوهشنامه قرآن و حدیث، سال دوم، شماره ۲     تابستان ۸۶
۲۸- ملاکهای نقد حدیث از منظر استاد علی‌اکبر غفاری،علمی ـ پژوهشی پژوهش دینی ،شماره ۱۲، زمستان  ۸۴ ، با همکاری مجتبی منتظری
۲۹- جایگاه سنت و حدیث در تفسیر ابوالفتوح رازی،مجموعه آثار کنگره بزرگداشت ابوالفتوح رازی،دار الحدیث،۱۳۸۴،جلد اول،چاپ اول
۳۰- بررسی و نقد اسرائیلیات در تفسیر قرآن و احادیث اسلامی، علمی ـ ترویجی، اندیشه‌های اسلامی، پاییز و زمستان
۳۱- مبانی و روش تفسیر قرآن به قرآن و نمودهای بهره‌وری از آن در بینش علامه طباطبائی، مجله الهیات و حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان (علمی - ترویجی)، تابستان ۸۵
۳۲- دلائل فهم پذیری قرآن کریم و نقد ادله مخالفان،مجموعه مقالات بیست و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، سال ۱۳۸۶
۳۳- عمل صالح از منظر قرآن کریم ، مجموعه مقالات بیست و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، سال ۱۳۸۷
۳۴- مالکیت وقف و انتقال آن در فقه تطبیقی،مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی، آبان ۱۳۸۷
۳۵- گونه شناسی نقد  در اخبار عاشورا ، مجموعه مقالات دومین کنگره سراسری عاشورا پژوهی – عاشورا ، انقلاب ، انتظار ، سال ۱۳۸۷
۳۶- روش های شناخت آسیب ها و خرافات در گزارش های نهضت عاشورا ، مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری عاشورا پژوهی – عاشورا ، فرصت ها و آسیب ها ، سال ۱۳۸۸
۳۷- اصطلاح «اخباری» در سیر تحول مفهومی،دو فصلنامه علمی- پژوهی حدیث پژوهی،همکار:سید محمد هادی گرامی،سال دوم/شماره سوم/بهار و تابستان ۱۳۸۹
۳۸- نام شناسی نامهای فردی علم رجال،دو فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث،همکار:سید مهدی لطفی،سال ششم/شماره دوم/۱۳۸۸
۳۹- حکومت و عدالت اجتماعی از منظر احادیث نبوی،فصلنامه پیام نور در حوزه علوم اسلامی،سال اول تابستان ۱۳۸۹،شماره ۱
۴۰- ملاکهای نقد حدیث،چاپ شده در مجموعه مقالات:گفتارهایی در باب قرآن،فقه،فلسفه،به اهتمام:دکتر ایزدی، دانشگاه امام صادق(ع)،۱۳۸۹،چاپ اول
۴۱- اصول رهبری سیاسی در سیره رسول اکرم(ص)،فصلنلمه علمی تخصصی علوم سیاسی،دانشگاه پیام نور،سال اول/شماره دوم/تابستان ۱۳۸۹
۴۲- نقد سند از منظر علامه مجلسی با تکیه برمرآه العقول،دو فصلنامه  علمی- پژوهشی پژوهشهای قرآن و حدیث(مقالات و بررسیها)،دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران،سال ۴۳،سال انتشار۱۳۸۹شماره ۱،همکار:محسن دیمه کارگراب
۴۳- بازشناسی شخصیت رجالی«خیثمه بن عبدالحمن الجعفی»در منابع امامیه و اهل سنت،فصلنامه علمی- پژوهشی کتاب قیم،دانشگاه یزد،سال اول،شماره اول،بهار ۱۳۹۰،همکار:حسین مهدوی منش
۴۴- ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آخوند خراسانی،فصلنامه علمی-پژوهشی دانش سیاسی،دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)،شماره ۱۳،سال هفتم،شماره اول بهار و تابستان ۱۳۹۰،همکاران،امین حسنوند و عزیز الله فضلی
۴۵- کهن ترین اثر شیعی در شرح دعای سمات و مؤلف آن، فصلنامه علمی - پژوهشی شیعه شناسی،سال نهم،شماره۳۳،بهار ۱۳۹۰،همکاران:سید محمد هادی گرامی ومصطفی  فروتن تنها
۴۶- نقش امام صادق(ع) درحوزه حدیث و علوم آن،پذیرفته شده در مجموعه مقالات مربوط به امام صادق(ع) که به زودی از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر خواهد شد.
۴۷- نقد و فهم حدیث از منظر شیخ بهایی پذیرفته شده از سوی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث که در نوبت چاپ در آن مجله قرار دارد.
۴۸- مفهوم،ارکان و شاخصهای پیشرفت اقتصادی در آیات و روایات، پذیرفته شده از سوی دبیرخانه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)،این مقاله در سلسله نشستهای تخصصی در دانشگاه امام صادق(ع) با حضور داوران ارائه شد و به زودی در مجموعه مقالات مربوطه چاپ خواهد شد.
۴۹- معرفت گرایی به مثابه رویکرد مبنایی تربیت اخلاقی از دیدگاه امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه،همکار:حسین مهدوی منش،پذیرفته شده در دو فصلنانه علمی- پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث،این مقاله در نوبت چاپ مجله مذکور قرار دارد.
۵۰- معنی شناسی فتنه در قرآن کریم،چاپ شده در مجموعه مقالات بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی حفظ،قرائت و تفسیر قرآن کریم،سازمان اوقاف و امور خیریه،سال ۱۳۹۱
۵۱- روشهای شناخت آسیبها و خرافات در گزارشهای نهضت فرهنگ ساز عاشورا، پذیرفته شده از سوی دو فصلنامه دین و ارتباطات دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
۵۲- سیاق و سباق در مکتب تفسیری علامه طباطبایی،دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات فرآن و حدیث،شماره ۱۰(این مجله از شماره ۹ دارای امتیاز علمی-پژوهشی شده است)،دانشگاه امام صادق(ع)،بهار و تابستان۱۳۹۱
۵۳- ملاک های نقد متن حدیث بر اساس منابع روایی فریقین،دو فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات قرآن و حدیث،شماره ۸،دانشگاه امام صادق(ع)،بهار و تابستان ۱۳۹۰
۵۴- مقایسه ملاکهای گزینش روایات صحیح بخاری و الکافی،فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات قرآن و حدیث،دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)،شماره ۴،سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۸،همکاران:دکتر معارف و جمال فرزند وحی
۵۵- سیری در مکتوبه های حدیث امامان معصوم(ع)،مجموعه مقالات نکوداشت حجت الاسلام استاد علی دوانی،به کوشش:دکتر محمد رضا بارانی،دانشگاه امام صادق(ع)،۱۳۸۸
۵۶- گاهی به تاریخچه و روش تفسیری روایی قرآن کریم، مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان وبلوچستان، (علمی ـ ترویجی)، شماره دوم، سال دوم، پاییز و زمستان ۸۴
 

همایش ها:

۱- آثار فردی و اجتماعی انفاق در آیات و روایات، انفاق و کمکهای بین المللی رفتارهای حمایت گرانه در سیاست خارجی جمهوری، تاریخ برگزاری: ، محل برگزاری:تهران.
 
۲- معنا شناسی فتنه در قرآن کریم، بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم همایش پژوهشهای قرآنی، تاریخ برگزاری: ، محل برگزاری:تهران.
 
۳- جایگاه اخلاق در آموزه های قرآن کریم با رویکرد تطبیقی با اخلاق جاهلی، ششمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی، تاریخ برگزاری: ، محل برگزاری:تهران.
 
۴- جایگاه سنت و حدیث در تفسیر ابوالفتوح رازی ، کنگره بزرگداشت ابو الفتوح رازی ، تاریخ برگزاری: ۱۰/۰۹/۱۳۸۴، محل برگزاری: ، تهران.
 
۵- امامت در الصحیفه الرضویه الجامعه ، ادعیه رضویه با تکیه بر الصحیفه الرضویه الجامعه ، تاریخ برگزاری: ۰۷/۰۹/۱۳۹۱، محل برگزاری: ، تهران.
 
۶- نقش امام صادق علیه السلام در حوزه حدیث و علوم آن ، ابعاد شخصیتی امام صادق علیه السلام ، تاریخ برگزاری: ۱۵/۱۰/۱۳۹۱، محل برگزاری: ، تهران.
 
۷- گونه شناسی صلوات در ادعیه الصحیفه الرضویه الجامعه ، ادعیه رضویه با تکیه بر الصحیفه الرضویه الجامعه ، تاریخ برگزاری: ۰۱/۰۸/۱۳۹۱، محل برگزاری: ، تهران.
 
۸- ابزار تبلیغ ،مربوط به گرایش تبلیغ هفتمین کنفرانس اندیشه اسلامی   ۱۱/۱۱/۱۳۶۷
 
۹- امام و قرآن ،هشتمین کنفرانس اندیشه اسلامی، بهمن ۱۳۶۸
 
۱۰- مالکیت وقف و انتقال آن در فقه تطبیقی،مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی، آبان ۱۳۸۷
 
۱۱- شاگردان امام عسکری(ع) و نقش ایشان در حفظ و نشر معارف اهل بیت(ع)،پذیرفته شده در همایش ملی امام عسکری(ع)،این همایش در بهار سال ۱۳۹۱ در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار گردید و مجموعه مقالات پذیرش شده چاپ خواهد شد.
 
۱۲- مبانی و روش تفسیر رضوی،پذیرفته شده از سوی همایش ملی رضوی که توسط اداره کل ارشاد اسلامی استان تهران در سال ۱۳۹۰ برگزار گردید،این مقاله در مجموعه مقالات همایش چاپ خواهد شد.
 
۱۳- آثار فردی و اجتماعی انفاق در آیات و روایات،پذیرفته شده از سوی همایش بین المللی نقش انفاق در توسعه روابط سیاسی، و ارائه شده  در این همایش.این همایش از سوی دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰ برگزار گردید،این مقاله در کتاب انفاق و کمکهای بین المللی،رفتار های حمایت گرانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) چاپ شده است.
 
 
 
چاپ شده در دایره المعارف:
 
۱- علی بن جعفر،این مدخل به سفارش بخش انگلیسی دائره المعارف بزرگ اسلامی نگاشته شده است و به زودی در آن دائره المعارف چاپ خواهد شد.
 
۲- مدخلهای «شفاعت»،«عزرائیل»و«عذاب قبر» به سفارش دائرهالمعارف معاد پژوهی،این مقالات به زودی در دائرهالمعارف مذکور چاپ خواهد شد.

دفعات مشاهده: 1864 بار | دفعات چاپ: 193 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر