ارتباط با ما

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
ردیف بخش / سمت نام و نام خانوادگی رایانامه تلفن داخلی
1 معاون سرمایه انسانی و مدیریت منابع دانشگاه دکتر اسداله کردنائیج kordnaeijisu.ac.ir 415
2 مدیرکل سرمایه انسانی دکتر اسداله
گنجعلی
- 415
3 مدیرکل اداری و مالی سید جلیل
علمائی
olamaeeisu.ac.ir 451
4  مدیر اداره امور رفاه ، بیمه و بازنشستگی سعید
گرامیان
geramianisu.ac.ir 450
5  مدیر اداره امور کارکنان محمد رضا
دهقان
m.dehghanisu.ac.ir 454
6 مدیر اداره امور هیات علمی علی
صبوری
- 456
7 مدیر اداره امور عمومی و تدارکات محمد
عزیزی
f.aziziisu.ac.ir 416-425
8  مدیر اداره امور مالی سید کاظم
حسینی
- 420-419
9 مدیر اداره تشکیلات و بهبود روش‌ها محمد حسن ذوالانواری zolanvariisu.ac.ir 448
10 مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی محمود شفاعی shafaeiisu.ac.ir 563-564
11 مدیر اداره برنامه و بودجه عادل حسین‌قربان - 457
12 سرپرست انتظامات محسن
محمدیان
- 427
13 سرپرست تاسیسات مرتضی
مسعودی
mo.masoudiisu.ac.ir 300-301
14 کارپردازی فریدون
کرمی
fe.karamiisu.ac.ir 414
15 مسئول مخابرات هوشنگ
شوقی
shoughiisu.ac.ir 200-202
16 مسئول دفتر معاونت محمد
روشنی
mohammad.roshanigmail.com 413-415

دفعات مشاهده: 6809 بار | دفعات چاپ: 742 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر