شرح وظایف معاونت سرمایه انسانی و مدیریت منابع

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
- همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
- اداره امور اداری و مالی دانشگاه طبق آئین نامه های مربوط
- رسیدگی به امور پشتیبانی و اجرائی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش‌های کار در واحدهای مختلف.
- ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
- نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری ، استخدامی و مالی و معاملاتی.
- ارائه گزارش های لازم به رئیس دانشگاه در خصوص انجام وظایف مربوط به واحدهای تابع.
- اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابع.
- شرکت در شوراها ، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری و مالی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.
- تهیه پیشنهادهای مربوط به مسائل اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه به منظور طرح در هیأت رئیسه.
- نظارت بر امور انضباطی کارکنان طبق آئین نامه مصوب هیأت رئیسه دانشگاه.
- پیشنهاد طرح‌های مربوط به جذب ، اداره و ارتقاء کارکنان و بهبود و توسعه امور رفاهی آنان و اعضای هیأت علمی به هیأت رئیسه دانشگاه.
- ارزشیابی عملکرد سالانه کارکنان طبق برنامه مصوب و گزارش آن به هیأت رئیسه  و نیز اجرای طرح‌های تشویقی در جهت ارتقاء بهره وری آنان.
- نظارت بر تعاونی های دانشگاه که از امکانات دانشگاه استفاده می نمایند طبق آئین نامه مربوط.
- برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی با برنامه توسعه دانشگاه و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی مورد‌نیاز.
- برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور و پیمانکار برای طرح‌های عمرانی.
- نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه.
- بررسی صورت وضعیت‌ها و موارد مالی طرح‌های عمرانی.
- اجرای طرح‌های امانی و مورد نیاز دانشگاه.
- جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز طرح‌های عمرانی.
 - برنامه ریزی و تأمین لوازم و مصالح مورد نیاز طرح‌های عمرانی.
- تعمیرات اساسی و حفظ و نگهداری ساختمان‌های دانشگاه.
- تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن طرح جامع و برنامه توسعه دانشگاه.
- تهیه طرح‌های عمرانی دانشگاه با هماهنگی مراجع ذیربط.
 
آئین نامه مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام ماده 7 بند 7

 

 

دفعات مشاهده: 4320 بار | دفعات چاپ: 558 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر