بایگانی بخش اساتید

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

اعضای هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث

دکتر مهدی ایزدی (مدیر گروه)   دکتر عباس تقویان دکتر احمد پاکتچی دکتر امیر ذوقی دکتر محمدجواد صادقی‌مجد دکتر محمود کریمی دکتر میثم مطیعی دکتر عباس مصلایی پور

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

اعضای هیأت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی

آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی (مدیر گروه)   دکتر رضا اکبری دکتر مهدی سپهری دکتر محمدکاظم فرقانی دکتر رضا محمدزاده دکتر حسین هوشنگی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

اعضای هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر حسین‌علی سعدی (مدیر گروه)   آیت الله باقری کنی حجه الاسلام دکتر صادق الهام دکتر حسین بیرشک حجه الاسلام والمسلمین دکتر سیدعلی حسینی   حجه الاسلام والمسلمین علیرضا دهقانی فیروزآبادی حجه الاسلام سعید رجحان حجه الاسلام والمسلمین محمود جمال الدین زنجانی  حجه الاسلام والمسلمین نورالله علیدوست   حجه الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی قانع حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل محمدزاده مزینان حجه الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم دکتر اصغرآقا مهدوی حجه السلام والمسلمین سیدمصطفی میرلوحی