بایگانی بخش آیکون ها

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

خبرنامه

نامه خبر   نشریه‌ای است که توسط دانشکده معارف اسلامی و علوم‌سیاسی با هدف اطلاع رسانی از فعالیتهای انجام شده و برنامه‌های مصوب تهیه و بصورت الکترونیک منتشر می‌شود.  

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه گلستان

سامانه جامع آموزش

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

کانال تلگرام

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

کانال سروش

کانال رسمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی در پیامرسان سروش

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

کانال بله

کانال رسمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی در پیامرسان بله

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

صفحه اینستاگرام

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

ترم بندی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه ساجد

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه کتابخانه