بایگانی بخش دوره کارشناسی ارشد پیوسته

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

لیست دروس تخصصی، عمومی و معارف اسلامی

نگاهی به لیست دروس تخصصی، عمومی و معارف اسلامی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

آشنایی با دروس تخصصی مدیریت به تفکیک گرایش ها

نگاهی به دروس تخصصی مدیریتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت و بررسی دوره تخصصی گرایش ها در مقطع کارشناسی  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

دروس تخصصی مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد

لیست دروس تخصصی مدیریت تمام گرایش ها در مقطع کارشناسی ارشد