بایگانی بخش دوره دکتری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

دوره دکتری دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

آشنایی با گرایش‌های دکتری دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام