بایگانی بخش سیاست های پژوهشی دانشکده

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

سیاست های پژوهشی دانشکده

سیاست‌ها و برنامه‌های کلان معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت