بایگانی بخش تاریخچه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت در یک نگاه

آشنایی اجمالی با دانشکده معارف اسلامی و مدیریت