بایگانی بخش فراخوان و همایش‌ها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه

بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه افزایش ضریب نفوذ بیمه؛ چالش‌ها و راهکارها