بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

بازدید گروهی از اساتید دانشگاه اروپایی و آشنایی با دانشگاه امام صادق(ع)

بازدید گروهی از اساتید دانشگاه اروپایی و آشنایی با دانشگاه امام صادق(ع)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

نشست نقد و بررسی کتاب درآمدی بر سیاستگذاری فرهنگی

نشست نقد و بررسی کتاب درآمدی بر سیاستگذاری فرهنگی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب درآمدی بر سیاست گذاری فرهنگی

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب درآمدی بر سیاست گذاری فرهنگی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

معرفی اعضای شورای راهبری سومین

معرفی اعضای شورای راهبری "همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی" 

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

نشست درآمدی بر نظریه پردازی حوزه فرهنگ و فناوری؛ با تاکید بر فضای مجازی

نشست درآمدی بر نظریه پردازی حوزه فرهنگ و فناوری؛ با تاکید بر فضای مجازی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

نشست ماهیانه مجمع اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده

نشست ماهیانه مجمع اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده 

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

برگزاری نشست شورای علمی سومین همایش سواد رسانه ای

برگزاری نشست شورای علمی سومین همایش سواد رسانه ای

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

قاسم سلیمانی نماد قدرت هویتی ایران

یادداشتی از دکتر حسن بشیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

نشست بررسی تحولات عراق از منظر تحلیل های تمدنی،فرهنگی و ارتباطی

نشست بررسی تحولات عراق از منظر تحلیل های تمدنی،فرهنگی و ارتباطی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

برگزاری نشست تخصصی و معرفی کتاب «محور مقاومت»

برگزاری نشست تخصصی ایران،مقاومت و همگرایی منطقه ای 

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

مراسم رونمایی از کتاب چهلستون تمدن؛درآمدی بر مبانی حکمی تمدن نوین اسلامی

چهلستون تمدن؛درآمدی بر مبانی حکمی تمدن نوین اسلامی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

رونمایی از پوستر فراخوان نخستین رویداد شناسایی مساله ها،ایده ها و فناوری های اربعینی؛مصباح

رونمایی از پوستر فراخوان نخستین رویداد شناسایی مساله ها،ایده ها و فناوری های اربعینی؛مصباح