بایگانی بخش فراخوان و همایش‌ها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

فراخوان ثبت ایده های اربعینی

رویداد شناسایی مساله‌ها، ایده ها و فناوری های اربعینی (مصباح):small_orange_diamond: