بایگانی بخش فراخوان و همایش‌ها

img_yw_news
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ -

کنفرانس بین‌المللی آوردگاه کرونا

فراخوان یادداشت علمی با ارائه گواهی معتبر دانشگاهی

img_yw_news
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ -

فراخوان ملی داده کاوی هوشمند به توان شناختی

فرصتی نو برای حضور نخبگان در تصمیم سازی

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

فراخوان چهارمین همایش بین المللی «نوآوری و اجتهادفکری در اندیشه امام خامنه ای»

المؤتمر الدولی الرابع التجدید والاجتهاد الفکری عند الإمام الخامنئی (دام ظله): التربیه والتعلیم

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

فراخوان ثبت ایده های اربعینی

رویداد شناسایی مساله‌ها، ایده ها و فناوری های اربعینی (مصباح):small_orange_diamond: