بایگانی بخش اسلایدر لینک صفحه اصلی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

سامانه علم سنجی

http://isu.sciexplore.ir/

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه ساجد

https://sajed.isu.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

ساعد(کتابخانه)

http://saed.isu.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه گلستان

https://edu.isu.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

حافظه

http://hafezeh.isu.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

خدمات فناوری اطلاعات

http://it.isu.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

پست الکترونیکی

https://mail.isu.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه تغذیه

https://food.isu.ac.ir/

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه مقالات لاتین

http://isu.farslib.com/auth/signin?ReturnUrl=/

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه آموزش الکترونیکی سما

https://sama.isu.ac.ir/

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه آموزش‌های آزاد دانشگاه

https://elearning.isu.ac.ir/