بایگانی بخش رویدادهای پیش رو

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

کنفرانس بین المللی تامین مالی علم و فناوری از طریق وقف

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می‌کند