بایگانی بخش اسلایدر لینکهای پژوهش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

انتشارات

https://www.isu.ac.ir/index.php?sid=32&slc_lang=fa

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

دانشگاه در عرصه بین الملل

http://isu.ac.ir/index.php?sid=29&slc_lang=fa

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سلامت و اخلاق پژوهش

./index.php?sid=27&slc_lang=fa

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

پست الکترونیکی

https://mail.isu.ac.ir/

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه تغذیه

http://food.isu.ac.ir/

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

اداره فناوری اطلاعات

./index.php?slc_lang=fa&sid=20

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه ساجد

https://sajed.isu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=-17F1188C6AAD0469A662BBC784D37C22F

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

فروشگاه اینترنتی کتاب صادق

http://ketabesadiq.ir/

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

شبکه اجتماعی اینستاگرام

https://www.instagram.com/isu.research/

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

کانال اطلاع رسانی بله

https://ble.im/isuresearch

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

آپارات

https://www.aparat.com/isu.research

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه نشریات

http://journals.isu.ac.ir/

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

اداره مجامع و رویدادهای علمی

http://isu.ac.ir/index.php?sid=28&slc_lang=fa