بایگانی بخش اسلایدر لینک های روابط عمومی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه ساجد

https://sajed.isu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=12C029C24C169E8B4C93B6C2CE3B61A897

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

It خدمات

http://it.isu.ac.ir/Login.aspx?enc=HAd1rtUZbsmBBo0sEDuy4YEaENNjZLnGBtpfRZdjcNUyhncbIliD26z+84rFqoHDEvxiGTz3dp8uWFajBJNk+w==

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه حافظه

https://hafezeh.isu.ac.ir:331/

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

کانال اطلاع رسانی بله

https://ble.im/isu_isu

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

آپارات

https://www.aparat.com/IMAMSADIQUNIVERSITY