بایگانی بخش منشور اخلاقی نشریات

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

منشور اخلاقی نشریات علمی – پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام

 با توجه به رویکرد دانشگاه امام صادق علیه السلام جهت تولید، انتشار و به روز رسانی علوم انسانی اسلامی و پاسخگویی به نیازهای نوظهور انقلاب و نظام اسلامی، همچنین پایبندی به راهنماهای ملی و بین المللی تدوین شده اخلاق پژوهشی، همچون "راهنمای کمیته بین المللی اخلاق در انتشارات (COPE)" و "مجموعه منشور و موازین اخلاق پژوهش" مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریات علمی – پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام به عنوان عضوی از مجلات علمی – پژوهشی جمهوری اسلامی ایران، ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای هستند. در همین راستا اهم مسئولیت‌هایی که برای افراد فعال در نشر مجله همانند: نویسنده (گان)، مدیر مسئول، سردبیر، اعضای هیئت تحریریه،  و مدیر داخلی( مسئول دفتر نشریه) در نظر گرفته شده به اختصار بیان شده است.­