بایگانی بخش مصادیق تخلفات پژوهشی

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

مصادیق تخلفات پژوهشی

در فعالیت های علمی - پژوهشی، یک پژوهشگر نیازمند آگاهی از مصادیق تخلفات پژوهشی همانند سورفتاری های پژوهش و سرقت علمی است تا با دوری گزیدن از آنها، اخلاق پژوهشی را به خوبی در اثر علمی خود رعایت کند. وزارت علوم در ابلاغیه دستورالعمل نحوه برسی تخلفات پژوهشی خود، به این مصادیق اشاره کرده است که در این بخش می توان آن را ملاحظه کرد.