بایگانی بخش آیین نامه آموزشی دوره تخصصی دکتری

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

آیین نامه آموزشی دوره تخصصی دکتری

این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه، ۲۶ ماده و ۱۵ تبصره است در جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۲۴/‏۱۱/‏۹۴‬ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ و پس از آن الزامی است. توجه به ماده 22 بخش پنجم این آیین نامه: