بایگانی بخش سمیم نور

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه مشابه یابی سمیم نور

سمیم نور سرواژۀ عبارت «سامانۀ مشابه‌یاب متون» نور است. این سامانه به عنوان ابزاری برای یافتن مشابهت بین متون به زبان فارسی طراحی شده است و می‌تواند برای پیش‌گیری از (و گاهی پی‌گیری) ارتکاب سرقت علمی به کار رود. همچنین کاربرانی که به دنبال یافتن پیشینه مشابه با متن خود هستند نیز می‌توانند از این سامانه استفاده کنند. این سامانه در ادامۀ پروژه‌های متن‌کاوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) راه‌اندازی شده است.