بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

نشست نقدو بررسی کتاب درآمدی بر سیاست گذاری فرهنگی

​نشست نقدو بررسی کتاب درآمدی بر سیاست گذاری فرهنگی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

جلسه کمیته دستگاهی