بایگانی بخش لینک اسلایدر معاونت آموزش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

سامانه آموزش الکترونیکی سما

https://sama.isu.ac.ir/login/index.php

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

سامانه آموزش های آزاد دانشگاه

https://elearning.isu.ac.ir/

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

پایگاه جامع اسناد و مدارک

http://doc.isu.ac.ir/

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

اطلاعیه‌های دکتری

https://www.isu.ac.ir/content/5407/1428  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

کانال آزمون های خاص

https://ble.im/azmoonisu

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

مرکزنوآوری

http://innovationisu.ir/

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه گلستان

https://edu.isu.ac.ir/home/Default.htm

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

تقویم آموزشی 1400-1399

./files/lrn/files/taghvim_1400.pdf