بایگانی بخش لینک اسلایدر معاونت آموزش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

سامانه آموزش الکترونیکی سما

https://sama.isu.ac.ir/login/index.php

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

سامانه آموزش های آزاد دانشگاه

https://elearning.isu.ac.ir/

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

پایگاه جامع اسناد و مدارک

http://doc.isu.ac.ir/

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

اطلاعیه‌های دکتری

https://www.isu.ac.ir/content/5407/1428  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

کانال آزمون های خاص

https://ble.im/azmoonisu

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

مرکزنوآوری

http://innovationisu.ir/

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

سامانه گلستان

https://edu.isu.ac.ir/home/Default.htm

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

تقویم آموزشی

http://77.104.103.19/content/2558/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85