بایگانی بخش فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

هر سال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فهرستی از نشریات علمی معتبر منتشره در ایران را در وبگاه خود قرار می دهد. اعضای هیات علمی، دانشجویان می توانند با مراجعه به این فهرست، برای انتخاب نشریه خارجی معتبر برای ارسال مقاله به آن اقدام کنند.