بایگانی بخش پیوندهای مفید

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

راهنماهای کوتاه آموزشی سمیم نور

پایگاه سمیم نور، در بخشی از وبگاه خود، راهنماهای آموزشی برای کاربران در حوزه کژرفتاری های پژوهش، سرقت علمی، تخلفات پژوهشی، اخلاق پژوهش، و ...تهیه کرده است.