بایگانی بخش شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان 1398

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان 1398

شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرداد ماه 1398 به امضای وزاری علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.