بایگانی بخش تحصیل و تجارت در چین، بستر ها و ظرفیت‌ها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

تحصیل و تجارت در چین، بستر ها و ظرفیت‌ها

1700 سال با جاده ابریشم فرصت‌های تحصیل و فراگیری زبان چینی از نگاه امام صادقی‌های دانش‌آموخته از دانشگاه‌های چین ​سخنرانان: دو نفر از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادقعلیه السلام آقایان دکتر اکبریه (دکتری بازاریابی از دانشگاه ووهان چین) و سیدحسن حسینی(دانش آموخته دانشگاه فرهنگ و زبان چین)  دبیر علمی: دکتر محمدرضا عطاردی (عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت) میهمانان ویژه: دکتر سیدمجتبی امامی، دکتر میثم لطیفی برگزار کننده: هسته بازرگانی بین الملل دانشکده معارف اسلامی و مدیریت.