بایگانی بخش فرهنگ چینی(به زبان انگلیسی)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

فرهنگ چینی

گفتگوی آزاد به زبان انگلیسی با عنوان فرهنگ چینی   دبیر علمی: دکتر محمد امین مذهب(عضو هیات علمی مرکز زبان‌های خارجی) میهمانان ویژه: خانم دکتر ریچتر(اتریش) خانم دکتر  هانیسگلو (ترکیه) و اساتیدی از کشورهای چین، الجزایر و روسیه برگزار کننده: انجمن علمی دانشجویی زبان های خارجی