بایگانی بخش اسلام در شرق

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

اسلام در شرق

اسلام در شرق تجربه‌ها و ظرفیت‌های تعاملات فرهنگی و دینی دو کشور ایران و چین  سخنرانان: سه نفر از دانشجویان چینی در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در جامعه المصطفی العالمیه  دبیر علمی: دکتر محمود کریمی (عضو هیات علمی دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد) میهمانان ویژه: دکتر سیدمجید امامی، دکتر محمد نعمتی، دکتر محمد امین مذهب، آقای فقیه(مسئول آموزش زبان چینی جامعه المصطفی) برگزار کننده: انجمن علمی دانشجویی الهیات