بایگانی بخش مدل توسعه اقتصادی در چین: الزامات و دستاوردها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

مدل توسعه اقتصادی در چین: الزامات و دستاوردها

بررسی مدل توسعه اقتصادی چین الزامات، سیاستگذاری‌ها، دستاوردها جلسه بررسی مدل‌های توسعه اقتصادی چین با سخنرانی آقایان دکتر کیائی و دکتر سلیمانی با محوریت: ﴿۱﴾تجربه توسعه چین ﴿2﴾ روند متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مرتبط با توسعه چین و ﴿3﴾ استراتژی‌های اتخاذی دولت چین بعد از دوره اصلاحات اقتصادی برگزار گردید.