بایگانی بخش جایگاه ایران در جاده ابریشم نوین

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

جایگاه ایران در جاده ابریشم نوین

جایگاه ایران در جاده ابریشم نوین  سخنرانان: خانم دکتر هایجی یو(متخصص پروژه جاده ابریشم نوین و حکومتداری جهانی از دانشگاه فودان چین)، آقای دکتر لیژو سان(عضو هیات علمی دانشگاه پکن) آقای سجاد طالبی(فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشجوی دکترای دانشگاه فودان از شانگهای چین) دبیر علمی: دکتر محمدحسن خانی (عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی وعلوم سیاسی) برگزار کننده: انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و علوم سیاسی