بایگانی بخش تعامل تمدنی ایران، اسلام و چین: آینده و افق‌ها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

تعامل تمدنی ایران، اسلام و چین: آینده و افق‌ها

نشست تعامل فرهنگی؛ تمدنی اسلام، ایران و چین دبیرعلمی: دکتر سیدمجید امامی  میهمانان ویژه: دکتر سلمان نژاد و دکتر احمدی برگزار کننده: انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات