بایگانی بخش تجربه‌ها و ظرفیت‌های چین در همکاری‌های اقتصادی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

تجربه‌ها و ظرفیت‌های چین در همکاری‌های اقتصادی

(function($) { $('head').append(''); })(jQuery); (function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_zny3ndfi_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('/');iname=iname[iname.length-1];var imgdescid=$(this).find(".ad-image-description");if(imgdescid){ititle=$(this).find(".ad-description-title");if(ititle)ititle=ititle.text();if(ititle!='')ititle=''+ititle+'';idesc=$(this).find("span");if(idesc)idesc=idesc.text();if(idesc!=''){if(ititle!='')ititle=ititle+'';idesc=''+idesc+'';}}$.fancybox.open({href:isrc,beforeLoad:function(){this.title=ititle+idesc;},});});});})(jQuery); (function($) { $('head').append(''); })(jQuery); (function($) {$(function() { var galleries = $('#ad-gallery_cke_zny3ndfi_slideShow').adGallery({loader_image: '/ckedit/plugins/slideshow/3rdParty/ad-gallery/loader.gif', width:false, height:300, start_at_index: 0, animation_speed: 500, update_window_hash: false, effect: 'resize', slideshow: { enable: true, autostart: true, start_label: 'ادامه ', stop_label: 'توقف', speed: 5000}});});})(jQuery); تجربه‌ها و ظرفیت‌های روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین نشست تخصصی با موضوع تجربه‌ها و ظرفیت‌های روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به همت دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادقعلیه السلام و با حمایت اداره  همکاری‌های بین‌الملل دانشگاه امام صادقعلیه السلام روز سه‌شنبه 21خرداد 1398با حضور دکتر مهدی صفری  در محل سالن شهید مطهری(ره)برگزار گردید.