بایگانی بخش رموز فراگیری زبان چینی: از حرف تا عمل

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

رموز فراگیری زبان چینی: از حرف تا عمل

رموز فراگیری زبان چینی؛ از حرف تا عمل دبیر علمی: دکتر هنرجو(عضو هیات علمی مرکز زبان‌های خارجی) میهمان ویژه: دکتر سیدمجتبی امامی برگزار کننده: انجمن علمی دانشجویی زبان های خارجی