بایگانی بخش دکتر شهیدی تبار- گزارش سفر علمی به پراگ-جمهوری چک