بایگانی بخش مخزن سفرهای دانشجویان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

گزارش پروژه تحقیقاتی شناخت ابعاد شخصتیی شهید غنضنفررکن آبادی(سفیر سابق جمهوری اسلامی در لبنان)

گروه سه نفره دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام با هدف انجام پروژه تحقیقاتی شناخت ابعاد شخصتیی شهید غنضنفررکن آبادی(سفیر سابق جمهوری اسلامی در لبنان) به لبنان سفر کردند و مجموعه مصاحبه هایی را با شخصیت های این کشور انجام دادند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

سفر علمی آقای محمد حسین محمدی و حضور در دوره آموزشی شرکت هوگان در کشور عمان

آقای محمدحسین محمدی دانشجوی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت عنوان دوره آمورشی: سنجش و ارزیابی منابع انسانی برگزار کننده دوره: (Hogan Personality Inventory) محل برگزاری دوره: کشور عمان . زمان برگزاری: 17 الی 18 مهرماه 1398