بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ -

جلسه اول متن خوانی؛ کتاب «قرارداد اجتماعی»

نخستین جلسه متن خوانی کتاب «قرارداد اجتماعی» برگزار شد.