بایگانی بخش مطالعات اوراسیا

img_yw_news
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

جلسه عصر پساکرونا

img_yw_news
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ -

سومین نشست تخصصی هسته مطالعات اورسیا برگزار شد

با موضوع «زبان روسی: اهمیت، بایدها و شیوه ها»