بایگانی بخش تازه های همایش

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت در برگزاری نخستین همایش بین المللی اقتصاد شهری

مشارکت در برگزاری نخستین همایش بین المللی اقتصاد شهری

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

تقدیر رئیس همایش سراسری « حفاظت سپاه؛ اقتدار و امنیت ملی» از دانشگاه امام صادق علیه السلام

تقدیر رئیس همایش سراسری « حفاظت سپاه؛ اقتدار و امنیت ملی» از دانشگاه امام صادق علیه السلام

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت در برگزاری اولین کنفرانس مدیریت تجربه

مشارکت در برگزاری اولین کنفرانس مدیریت تجربه

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در همایشر بین المللی"عقلانیت،‌مدنیت و معنویت در بستر اربعین"

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در همایشر بین المللی"عقلانیت،‌مدنیت و معنویت در بستر اربعین"

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در همایش ((التجدید و الاجتهاد الفکری عند الامام الخامنئی))

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در همایش ((التجدید و الاجتهاد الفکری عند الامام الخامنئی))

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در همایش ملی "ناجا و تمدن نوین اسلامی"

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در همایش ملی "ناجا و تمدن نوین اسلامی"

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

فرخوان مقاله؛ «همایش بین‌المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب» با مشارکت دانشگاه امام صادق (ع)

فرخوان مقاله؛ «همایش بین‌المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب» با مشارکت دانشگاه امام صادق (ع)

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در همایش واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در همایش واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت دانشگاه امام صادق (ع) در دهمین همایش بین المللی پ‍ژوهش های قرآنی

مشارکت دانشگاه امام صادق (ع) در دهمین همایش بین المللی پ‍ژوهش های قرآنی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در همایش همایش ملی بررسی جریان ها ی سلفی - تکفیری

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در همایش همایش ملی بررسی جریان ها ی سلفی - تکفیری

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در اولین همایش حقوق و قرآن

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در اولین همایش حقوق و قرآن

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی

مشارکت دانشگاه امام صادق علیه السلام در نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت دانشگاه امام صادق ع در کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر منبای عملکرد

مشارکت دانشگاه امام صادق ع در کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر منبای عملکرد

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت دانشگاه امام صادق (ع) در همایش مدیران جهادی توسعه ملی کشور

مشارکت دانشگاه امام صادق (ع) در همایش مدیران جهادی توسعه ملی کشور

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت دانشگاه امام صادق ع در همایش علمی پژوهشی علوم انسانی قرآن بنیان

مشارکت دانشگاه امام صادق ع در همایش علمی پژوهشی علوم انسانی قرآن بنیان

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

همایش پیشگیری انتظامی از جرم

همایش پیشگیری انتظامی از جرم

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

همایش حکومت علوی نگاهی پس از ۱۴ قرن

همایش حکومت علوی نگاهی پس از ۱۴ قرن

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت در برگزاری ششمین جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی

مشارکت در برگزاری ششمین جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

همکاری دانشگاه با همایش ملی کتاب و نشر

همکاری دانشگاه با همایش ملی کتاب و نشر

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

همکاری در برگزاری کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

همکاری در برگزاری کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مشارکت در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی

مشارکت در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی