بایگانی بخش افتخارات

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

نظریه پرداز برجسته دهمین جشنواره بین المللی فارابی

دکتر اصغر افتخاری ریاست محترم دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی