بایگانی بخش تازه های همایش

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

کارگاه آموزش سامانه ملّی

کارگاه آموزش سامانه ملّی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

دوازدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت

دوازدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

همایش ملی دانشجویی مطالعات اسلامی

همایش ملی دانشجویی مطالعات اسلامی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش برگزاری همایش آموزه‌ها و سیره علوی، معیار زندگی اسلامی

گزارش برگزاری همایش آموزه‌ها و سیره علوی، معیار زندگی اسلامی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

آغاز سلسله نشستهای تخصصی آسیب شناسی نظام بانکی ایران

آغاز سلسله نشستهای تخصصی آسیب شناسی نظام بانکی ایران

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

برگزاری دوره مفاتیح الجهاد

برگزاری دوره مفاتیح الجهاد

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مراسم آیینی و معنوی تکریم، غبارروبی وعطر افشانی مسجد و مقبره‌الشهدای دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

مراسم آیینی و معنوی تکریم، غبارروبی وعطر افشانی مسجد و مقبره‌الشهدای دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

آغاز سلسله نشستهای تخصصی آسیب شناسی نظام بانکی ایران

آغاز سلسله نشستهای تخصصی آسیب شناسی نظام بانکی ایران

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

کرسی آزاداندیشی با موضوع «نظریه ابتناء علوم انسانی اسلامی بر قرآن کریم»

کرسی آزاداندیشی با موضوع «نظریه ابتناء علوم انسانی اسلامی بر قرآن کریم»

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

کرسی آزاد اندیشی امروز، کنسل شد

کرسی آزاد اندیشی امروز، کنسل شد

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

کرسی آزاداندیشی با موضوع واکاوی نظریه ابتناء‌ علوم انسانی اسلامی بر قرآن کریم با تأمل بر نظریه‌های رقیب

کرسی آزاداندیشی با موضوع واکاوی نظریه ابتناء‌ علوم انسانی اسلامی بر قرآن کریم با تأمل بر نظریه‌های رقیب

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش برگزاری دوره آموزش امداد و نجات+ عکس

گزارش برگزاری دوره آموزش امداد و نجات+ عکس

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش دومین جلسه ی بازاندیشی اندیشه شهید مطهری رحمه‌الله‌علیه با حضور دکتر عالی‌پناه+ عکس

گزارش دومین جلسه ی بازاندیشی اندیشه شهید مطهری رحمه‌الله‌علیه با حضور دکتر عالی‌پناه+ عکس

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش برگزاری اردوی مصباح+ عکس

گزارش برگزاری اردوی مصباح+ عکس

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش برگزاری همایش « خانه و دانشگاه»

گزارش برگزاری همایش « خانه و دانشگاه»

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش مراسم اختتامیه دوره تابستانی آموزش زبان عربی در دانشگاه+ عکس

گزارش مراسم اختتامیه دوره تابستانی آموزش زبان عربی در دانشگاه+ عکس

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش اختتامیه دوره تابستانی زبان انگلیسی در دانشگاه+ عکس

گزارش اختتامیه دوره تابستانی زبان انگلیسی در دانشگاه+ عکس

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش اولین نشست سالیانه دفتر مطالعات صنعت+ عکس

گزارش اولین نشست سالیانه دفتر مطالعات صنعت+ عکس

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش سمینار تخصصی قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری+ عکس

گزارش سمینار تخصصی قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری+ عکس

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش جلسه تقدیر از دانشجویان برتر آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد+ عکس

گزارش جلسه تقدیر از دانشجویان برتر آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد+ عکس

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش برگزاری هشتمین پیش همایش «اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان»

گزارش برگزاری هشتمین پیش همایش «اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان»

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش اجمالی «برگزاری دوره معرفی و ارزیابی الگوی جدید قراردادهای نفتی» در دانشگاه

گزارش اجمالی «برگزاری دوره معرفی و ارزیابی الگوی جدید قراردادهای نفتی» در دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

برگزاری هفتمین پیش‌ همایش از «همایش بین‌المللی اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان» در دانشگاه

برگزاری هفتمین پیش‌ همایش از «همایش بین‌المللی اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان» در دانشگاه