بایگانی بخش برنامه های بعدی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

همایش جایگاه و کارکردهای شوراهای عالی در نظام جمهوری اسلامی

همایش جایگاه و کارکردهای شوراهای عالی در نظام جمهوری اسلامی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

هفته کتاب دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

هفته کتاب دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

همایش فقه حکومتی و تجلیل از مقام علمی آیت الله مهدوی کنی قدس‌سره

همایش فقه حکومتی و تجلیل از مقام علمی آیت الله مهدوی کنی قدس‌سره

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

حضور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام و تجدید عهد با آیت الله مهدوی کنی قدس‌سره

حضور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام و تجدید عهد با آیت الله مهدوی کنی قدس‌سره

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

نشست تخصصی نقد و بررسی فقه الاداره

نشست تخصصی نقد و بررسی فقه الاداره

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

آشنایی با فرصتهای پژوهشی در رشته حقوق

آشنایی با فرصتهای پژوهشی در رشته حقوق

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

برنامه‌های سالگرد ارتحال آیت الله مهدوی کنی قدس‌سره

برنامه‌های سالگرد ارتحال آیت الله مهدوی کنی قدس‌سره

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مراسم افتتاح کتابخانه هوشمند دانشگاه

مراسم افتتاح کتابخانه هوشمند دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

اختتامیه جلسه افسران بیدار ۹۵/۳/۱۸

اختتامیه جلسه افسران بیدار ۹۵/۳/۱۸

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

نشست هفتگی مرکزرشد ۹۵/۳/۱۷

نشست هفتگی مرکزرشد ۹۵/۳/۱۷

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سلسله نشستهای اندیشه ورزی "نسبت فلسفه حقوق و عدالت " ۹۵/۳/۱۸

سلسله نشستهای اندیشه ورزی "نسبت فلسفه حقوق و عدالت " ۹۵/۳/۱۸

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سلسله نشستهای اندیشه ورزی "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" ۹۵/۳/۱۶

سلسله نشستهای اندیشه ورزی "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" ۹۵/۳/۱۶

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

کارگاه طب اسلامی سنتی ۹۵.۳.۵

کارگاه طب اسلامی سنتی ۹۵.۳.۵

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

کنفرانس علمی با دانشگاه مجارستان ۹۵/۳/۴

کنفرانس علمی با دانشگاه مجارستان ۹۵/۳/۴

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مراسم آخرالزمان ، حیات اسلام و مسأله صهیونیزم ۹۵/۰۲/۲۷

مراسم آخرالزمان ، حیات اسلام و مسأله صهیونیزم ۹۵/۰۲/۲۷

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مراسم تجلیل از خانواده مدافع حرم ۹۵/۲/۲۲

مراسم تجلیل از خانواده مدافع حرم ۹۵/۲/۲۲

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مراسم افتتاحیه معرفی برنامه های علمی دانشگاه های معتبر جهان ۹۵/۲/۲۰

مراسم افتتاحیه معرفی برنامه های علمی دانشگاه های معتبر جهان ۹۵/۲/۲۰

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

دومین دوره تربیتی - آموزشی «امام موسی صدر»

دومین دوره تربیتی - آموزشی «امام موسی صدر»

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سخنرانی علمی رئیس موسسه بین المللی ECOMOD در دانشگاه ۹۵/۲/۶

سخنرانی علمی رئیس موسسه بین المللی ECOMOD در دانشگاه ۹۵/۲/۶

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

ویژه برنامه روز معلم ۹۵/۲/۱۲

ویژه برنامه روز معلم ۹۵/۲/۱۲

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

حضور بر مزار آیت الله مهدوی کنی ۹۵/۲/۱۰

حضور بر مزار آیت الله مهدوی کنی ۹۵/۲/۱۰

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

برنامه پیشرفت های اخیر در مدل های عمومی ۹۵/۲/۶

برنامه پیشرفت های اخیر در مدل های عمومی ۹۵/۲/۶

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

برنامه مطالعات معارف اسلامی ۹۵/۲/۶

برنامه مطالعات معارف اسلامی ۹۵/۲/۶

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

نشست صمیمی بادکترفطانت

نشست صمیمی بادکترفطانت

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

تقدیر از همکاران گزینش سال۹۵

تقدیر از همکاران گزینش سال۹۵

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

مسائل جامعه شناسی سیاسی ایران

مسائل جامعه شناسی سیاسی ایران

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

شبیه سازی شورای همکاری خلیج فارس

شبیه سازی شورای همکاری خلیج فارس

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

شکل گیری گروههای تکفیری درآسیای مرکزی وقفقاز

شکل گیری گروههای تکفیری درآسیای مرکزی وقفقاز

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

کارگاه حقوق تجارت

کارگاه حقوق تجارت

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

شیوه مطالعه کتب تخصصی رشته الهیات

شیوه مطالعه کتب تخصصی رشته الهیات

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

فنون مذاکره درکسب وکار

فنون مذاکره درکسب وکار

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

اجتماع الیوم العالمی للغه العربیه

اجتماع الیوم العالمی للغه العربیه

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

همایش روز جهانی زبان عربی

همایش روز جهانی زبان عربی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

نشست علمی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست علمی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

رونمایی از کتاب اقتصاد و مردم

رونمایی از کتاب اقتصاد و مردم

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

سالروز تصویب قانون اساسی

سالروز تصویب قانون اساسی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

بحران کشمیر

بحران کشمیر