بایگانی بخش منشور اخلاقی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

منشور اخلاقی اداره کل طرح و برنامه

توصیه‌های حضرت آیت‌الله مهدوی کنی به اداره کل طرح و برنامه