بایگانی بخش دفاتر زیر مجموعه

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

اهداف کلان اداره کل طرح و برنامه

اهداف کلان اداره کل طرح و برنامه با توجه به مطالعه و بررسی آیین‌نامه مدیریت دانشگاه و همچنین بررسی اهداف و وظایف کلان معاونت طرح و برنامه سایر دانشگاه‌ها موارد زیر به عنوان اهداف اصلی معاونت طرح و برنامه ذکر می‌گردد