بایگانی بخش آمار و اطلاعات

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش استفاده از بودجه پروژه های توسعه ای دانشکده ها

گزارش استفاده از بودجه پروژه های توسعه ای دانشکده ها

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

بررسی وضعیت موجود شوراها، کمیته ها و کمیسیون های دانشگاه امام صادق علیه السلام

یکی راهبردهای ابلاغی رهبر انقلاب در افق ۱۴۰۴ دانشگاه، توجه مضاعف به اصل چابک و سبک بار شدن سازمان و تشکیلات دانشگاه و همچنین صرفه جویی (راهبرد ۱۲) است. در این راستا معاونت طرح و برنامه، در گزارش خود در سال ۱۳۹۶ با عنوان «بررسی وضعیت موجود شوراها، کمیته ها و کمیسیون های دانشگاه امام صادق علیه السلام» بر روی مسئله بازطراحی نظام تصمیم گیری در دانشگاه تمرکز کرده است.

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

اقدامات مدیریتی مرتبط با راهبردها

از تاریخ ابلاغ راهبردهای رهبر انقلاب به دانشگاه، تاکنون ۴ سال سپری شده است. در این ۴ سال، اقدامات و فعالیت های مختلفی در جهت تبیین، گفتمان سازی و تحقق آنها در محیط دانشگاه، صورت گرفته است. نمودار فوق برخی از این اقدامات(مدیریتی) را به تصویر کشیده است.