بایگانی بخش گروه زبان های خارجی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

معرفی بخش زبان‌ های خارجی

بخش زبان های خارجی از جمله پیشروترین اجزاء این دانشگاه است که توانسته با ارائه دورههای آموزشی متنوع، دانش و مهارت زبانی دانشجویان را ارتقاء بخشد و آنها را برای فعالیتهای علمی پژوهشی و تبلیغی آماده کند.